GBL SPROG & KORREKTUR

Ydelser

Oversættelse

  • dansk-engelsk
  • engelsk-dansk
  • dansk-tysk
  • tysk-dansk
  • engelsk-tysk
  • tysk-engelsk

Korrekturlæsning

- kommatering, stavning, grammatik, tegnsætning, talemåder

  • dansk
  • engelsk
  • tysk

 

Udveksling af opgaver finder sted via e-mail eller pr. post.

Alle opgaver behandles fortroligt.